Telefon aktive 24 Stunden! +48 76 833 21 62 lub +48 601 771 490 / +48 602 695 577

 Upoważnienie do odbioru ciała , Bescheinigung